Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Rejestracja w programie ESIT

Do programu ESIT przystąpić mogą osobowo uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych, techników oraz liceów (niezależnie od profilu kształcenia), a w trybie instytucjonalnym także szkoły i placówki oświatowe.

Przystąp do programu ESIT jako:

Uczeń, uzyskując bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

  • Nadanie europejskiego zawodowego certyfikatu informatycznego EITCI
  • Udział w informatycznym programie stażowym telepracy z wyposażeniem w służbowy komputer przenośny
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów on-line w serwisie internetowym

Nauczyciel, uzyskując bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

  • Szkolenia i doradztwo specjalistyczne
  • Konferencje i seminaria zagraniczne
  • Program certyfikacji informatycznej nauczycieli

Zgłoś instytucjonalny udział swojej szkoły w programie ESIT, umożliwiając placówce korzystanie z bezpłatnego wsparcia, obejmującego:

  • Długofalowy program rozwojowy i program współpracy zagranicznej
  • Wdrożenie platformy e-learning i sieciowych aplikacji administracyjnych
  • Program akredytacyjny Instytutu EITCI w Brukseli