Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Uczniowie

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia uczniom bezpłatne wsparcie, obejmujące:

  • Europejskie zawodowe certyfikaty informatyczne EITCI, wydawane przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli, po ukończeniu trzymiesięcznego informatycznego szkolenia e-learning. Certyfikowane kursy informatyczne trwają 3 miesiące i prowadzone są w trybie zdalnym przez Internet w formie zajęć pozalekcyjnych zakończonych procedurą egzaminacyjną, która umożliwia uzyskanie międzynarodowego zawodowego certyfikatu informatycznego, podnoszącego przyszłą konkurencyjność na rynku pracy w sektorze IT.
  • Udział w informatycznym programie stażowym we Wrocławiu wraz z elementami telepracy wraz z wyposażeniem w służbowe komputery przenośne.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów w trybie on-line w niniejszym serwisie internetowym.
  • W celu skorzystania z powyższych form wsparcia każdy zainteresowany uczeń powinien przystąpić do programu ESIT. Udział w programie ESIT jest całkowicie bezpłatny.