Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

cv

Portret użytkownika Doradca ESIT

BIZNESPLAN, czyli zaplanuj swój interes

Obecnie niemal z pewnością, poza instytucjami lombardowymi, nie znajdziesz instytucji finansowej, która nie zażąda od Ciebie biznesplanu.