Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Szkoły

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego program ESIT zapewnia bezpłatne, oparte na technologiach informatycznych wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, obejmujące:

  • Program rozwojowy szkoły, polegający na wdrożeniu merytorycznych rozszerzeń programowych w zakresie kształcenia informatycznego oraz na nawiązaniu długofalowej współpracy międzynarodowej szkoły z konsorcjum realizującym program ESIT.
  • Program usprawnień w obszarze procesów dydaktycznych i administracyjnych, polegający odpowiednio na wdrożeniu w szkoleplatformy e-learning dla wsparcia procesów nauczania oraz sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji wewnętrznej wraz z przeszkoleniem kadr.
  • Program akredytacyjny, obejmujący szkołę międzynarodową procedurą akredytacyjną Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w zakresie zawodowego kształcenia informatycznego w Unii Europejskiej. W ramach programu akredytacyjnego w szkole utworzone może zostać Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI, pozwalające na realizację procedur informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI bezpośrednio w szkole objętej programem, co prowadzić będzie do udostępnienia procedury informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI dla uczniów szkoły na preferencyjnych warunkach oraz do zbieżnego kształtowania wychodzących ponad podstawę programową MEN szkolnych programów nauczania przedmiotów informatycznych zgodnie z obowiązującymi na świecie kierunkami rozwoju informatyki stosowanej.

W celu skorzystania z powyższych form wsparcia, każda zainteresowana szkoła powinna instytucjonalnie przystąpić do programu ESIT poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podpisanej przez dyrekcję (informacje o programie ESIT zawarte w niniejszym serwisie internetowym są także dostępne w ulotce i broszurze informacyjnej, które można pobrać ze strony i wydrukować).

Materiały informacyjne programu ESIT do pobrania przez szkołę: