Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Realizator programu ESIT

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu ESIT "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" jest Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, funkcjonujące w ramach firmy CompSecur sp. z o.o. Partnerem realizacji programu ESIT jest Krajowa Sieć Naukowa KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji (LFPPI, oddział przy Politechnice Wrocławskiej), wspierająca program ekspertyzą merytoryczną pracowników naukowych w dziedzinie zaawansowanych i perspektywicznych technologii informatycznych.

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o. współpracuje z wiodącymi na świecie korporacjami informatycznymi, m.in. z Microsoft, IBM, Cisco, Symantec, Juniper Networks, Internet Security Systems, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat, Oracle i MySQL. Umożliwia to dostęp specjalistycznym kadrom zaangażowanym w realizację projektu do szczegółowych specyfikacji najnowszych technologii informatycznych. ICS CompLearn Współpracuje także z Polsko-Japońską Izbą Gospodarczą w Tokyo oraz z Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w zakresie działań wspierających rozwój edukacji informatycznej w kraju.

Program ESIT "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych EITCI z siedzibą w Brukseli. Instytut EITCI jest podmiotem certyfikującym oferowany bezpłatnie, dzięki dofinansowaniu programu ESIT ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego, program akredytacyjny szkół oraz skierowane do uczniów, bezpłatne pozalekcyjne zajęcia w postaci zawodowych, certyfikowanych szkoleń informatycznych, realizowanych w trybie e-learning. Certyfikaty informatyczne EITCI wydawane w Brukseli w języku angielskim (wraz z odpisem w języku polskim) stanowią istotne poświadczenie kwalifikacji, zwiększające konkurencyjność na rynku pracy absolwentów szkół technicznych na kierunkach informatycznych.