Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Program rozwojowy

Oferowany program rozwojowy szkoły polega przede wszystkim na wdrożeniu rozszerzeń programowych nauczania w dziedzinie technologii informatycznych pod nadzorem specjalistów informatyków zarówno sfery przemysłowej (eksperci informatyki stosowanej) jak i badań i rozwoju w dziedzinie informatyki (pracownicy akademiccy).

Ponadto program rozwojowy przewiduje nawiązanie długofalowej i wielopłaszczyznowej współpracy szkoły z konsorcjum realizującym program ESIT. Współpraca ta dotyczyć może nie tylko wsparcia ciągłego procesu bieżących rozszerzeń programowych nauczania w dziedzinie technologii informatycznych, ale także podtrzymania w długoterminowym okresie współpracy w zakresie staży i praktyk zawodowych dla najlepszych uczniów i absolwentów szkoły w firmach regionalnych, krajowych, a także międzynarodowych, jak również wspólnej i partnerskiej realizacji nowych przedsięwzięć ulokowanych w obszarze innowacyjnej edukacji informatycznej.

W ramach takiej długofalowej współpracy z konsorcjum realizującym program ESIT, planuje się włączenie szkoły do międzynarodowych programów, których realizację wspierają partnerzy konsorcjum i podmioty z nimi współpracujące. Zaangażowanie ze strony lidera konsorcjum programu ESIT, tj. Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn, szczególnie koncentruje się w zakresie wspierania międzynarodowych projektów podnoszenia poziomu jakości edukacji informatycznej w ramach przedsięwzięć europejskich oraz polsko-japońskich (w tym zakresie Centrum współpracuje intensywnie z Polsko-Japońską Izbą Gospodarczą w Japonii oraz licznymi organzacjami japońskimi działającymi na rzecz rozwoju edukacji i informatyki).

W ramach realizacji programu rozwojowego szkoły przewiduje się wsparcia doskonalenia kadr nauczycielskich w ramach komercyjnych programów szkoleniowych (dofinansowania udziału w szkoleniach), czy też wspierania udziału przedstawicieli szkoły w wyjazdach studyjnych, seminariach i konferencjach realizowanych w ramach współpracy z podmiotami konsorcjum programu ESIT, jak również z Intsytutem EITCI w Brukseli, który objął merytoryczny patronat nad realizacją programu ESIT w kraju. Do udziału w organizowanych wyjazdach konferencyjnych, seminaryjnych i roboczych zapraszani będą dyrektowie szkół oraz kadry nauczycielskie w zakresie adekwatności przedmiotowej problematyki.

W celu skorzystania z zaplanowanego programu rozwojowego, zainteresowana szkoła powinna przystąpić do programu ESIT.