Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

szkolenia IT

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn

Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn (ICS CompLearn) funkcjonuje w ramach spółki CompSecur sp. z o.o., zakorzenionej we wrocławskim środowisku akademickim i działającej od 2005 roku. Wiodącym profilem działalności gospodarczej firmy CompSecur sp. z o.o. są specjalistyczne usługi konsultingowo-szkoleniowe w zakresie informatyki stosowanej (w szczególności bezpieczeństwa przetwarzania informacji). Firma posiada oddziały w 8 województwach i zatrudnia ponad 30-osobową kadrę (w tym pracowników akademickich w stopniach dr i prof.).

Certyfikaty informatyczne

Zawodowe, certyfikacyjne kursy informatyczne dla uczniów w formie realizowanych zdalnie na platformie e-learning zajęć pozaszkolnych mają na celu umożliwienie uczniom nabycia i formalnego potwierdzenia europejskim zawodowym certyfikatem EITCI kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy.