Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

praktyki

Staże informatyczne

W programie ESIT zaplanowano objęcie uczniów programem stażowym we wrocławskiej firmie informatycznej. Każdy staż dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest częściowo w trybie telepracy i trwa przez 3 miesiące, przy czym godziny stażowe ustalane są w celu minimalizacji kolidowania czasowego z zajęciami szkolnymi.

Uczniowie

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia uczniom bezpłatne wsparcie, obejmujące: