Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

doradztwo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach programu ESIT uczniowie mają dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez wyspecjalizowanych doradców w trybie on-line za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

Uczniowie

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia uczniom bezpłatne wsparcie, obejmujące: