Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

certyfikaty IT

Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI

Projekt "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" ESIT realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli. W ramach współpracy z Instytutem EITCI w projekcie przewiduje się szereg działań o charakterze ponadnarodowym (obejmujących m.in.

Certyfikaty informatyczne EITCA

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA Key Competencies, wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej z siedzibą w Brukseli. Program certyfikacyjny EITCA Key Competencies realizowany jest równolegle z innymi programami certyfikacyjnymi w różnych dziedzinach informatyki przez Instytut EITCI na terenie wielu krajów, m.in. w Polsce.

Certyfikaty informatyczne

Zawodowe, certyfikacyjne kursy informatyczne dla uczniów w formie realizowanych zdalnie na platformie e-learning zajęć pozaszkolnych mają na celu umożliwienie uczniom nabycia i formalnego potwierdzenia europejskim zawodowym certyfikatem EITCI kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy.