Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

uczniowie

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach programu ESIT uczniowie mają dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez wyspecjalizowanych doradców w trybie on-line za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

Staże informatyczne

W programie ESIT zaplanowano objęcie uczniów programem stażowym we wrocławskiej firmie informatycznej. Każdy staż dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest częściowo w trybie telepracy i trwa przez 3 miesiące, przy czym godziny stażowe ustalane są w celu minimalizacji kolidowania czasowego z zajęciami szkolnymi.

Certyfikaty informatyczne

Zawodowe, certyfikacyjne kursy informatyczne dla uczniów w formie realizowanych zdalnie na platformie e-learning zajęć pozaszkolnych mają na celu umożliwienie uczniom nabycia i formalnego potwierdzenia europejskim zawodowym certyfikatem EITCI kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy.

Uczniowie

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, program ESIT zapewnia uczniom bezpłatne wsparcie, obejmujące: