Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

szkoły

Przystąpienie szkoły do programu ESIT

Każda szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (tj. zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum profilowane, czy też zespół takich szkół), niezależnie od profilu prowadzonego kształcenia, może przystąpić do programu ESIT i uzyskać przewidziane w programie wsparcie rozwojowe. Obecnie, w ramach pilotażowej edycji programu ESIT, wsparcie kierowane jest tylko do szkół z terenu województwa dolnośląskiego.

Program usprawnień dydaktyczno-administracyjnych

Program usprawnień w obszarze realizowanych w szkole procesów dydaktycznych i administracyjnych polegający odpowiednio na wdrożeniu w szkole platformy e-learning dla uzupełnienia i wzbogacenia standardowej metodyki dydaktycznej nowoczesnymi systemami sieciowymi zdalnego nauczania oraz na wdrożeniu w szkole sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji międzykadrowej.

Program rozwojowy

Oferowany program rozwojowy szkoły polega przede wszystkim na wdrożeniu rozszerzeń programowych nauczania w dziedzinie technologii informatycznych pod nadzorem specjalistów informatyków zarówno sfery przemysłowej (eksperci informatyki stosowanej) jak i badań i rozwoju w dziedzinie informatyki (pracownicy akademiccy).

Program akredytacyjny Instytutu EITCI

Współrealizator projektu, Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, współpracuje z Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej EITCI od 2008 roku. W październiku 2008 roku ICS CompLearn pozytywnie przeszło proces akredytacyjny dla komercyjnych centrów szkoleniowych, pozwalający na poszerzenie oferty usług szkoleniowych w ramach programamów certyfikacyjnych Instytutu EITCI.

Szkoły

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego program ESIT zapewnia bezpłatne, oparte na technologiach informatycznych wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, obejmujące: