Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

nauczyciele

Nauczyciele

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego program ESIT zapewnia bezpłatne wsparcie dla nauczycieli, na które składa się: