Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

EITCA

Certyfikaty informatyczne EITCA

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA Key Competencies, wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej z siedzibą w Brukseli. Program certyfikacyjny EITCA Key Competencies realizowany jest równolegle z innymi programami certyfikacyjnymi w różnych dziedzinach informatyki przez Instytut EITCI na terenie wielu krajów, m.in. w Polsce.