Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Wprowadzenie do zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej

Portret użytkownika Doradca ESIT

Podręczniki i opracowania z zakresu technik skutecznego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, stanowią rodzaj przewodników dla aplikantów. Przykładowe podręczniki dla szkół średnich: ”Podstawy przedsiębiorczości”, ”Przedsiębiorczość”, „Rozmowa kwalifikacyjna. Jak zdobyć wymarzoną pracę.” – Longdon K. Cartwright N., materiały szkoleniowe dla młodzieży ” Równy start do kariery” i wiele innych. Oczywiście, w dobie Internetu mamy ogromne możliwości wyszukiwania istotnych dla nas informacji.

 
 
Większość decyzji dotyczących zatrudnienia pracowników podejmowana jest podczas wstępnej rozmowy pracodawcy z kandydatem do pracy. Rozmowę taką nazywamy rozmową kwalifikacyjną. Jest to kolejny etap rekrutacji, na który zostają zaproszeni kandydaci, którzy swoimi dokumentami aplikacyjnymi wywarli najlepsze wrażenie. Celem tej rozmowy jest wyłonienie przyszłego pracownika, dlatego też podczas osobistego spotkania z pracodawcą, można najpełniej zaprezentować własne możliwości, można jednak popełnić też najwięcej błędów. Rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się z pracodawcą, bądź z osobą (osobami) rekrutującą, zwaną rekruterem. Idąc na spotkanie warto sobie uświadomić, że pracodawca zapraszając Cię na rozmowę, wie już coś o Tobie na podstawie CV i listu motywacyjnego.
 

ZAPAMIĘTAJ:
Jeżeli zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, nie wpadaj w panikę, tylko dobrze się do niej przygotuj!
 

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej powinno zacząć się od razu po wysłaniu dokumentów aplikacyjnych.
Już następnego dnia może do nas zadzwonić przyszły pracodawca, aby zaprosić nas na spotkanie.
Należy zatem:
v  mieć włączony telefon,
v  mieć przy sobie coś do pisania – pracodawca może podać nam miejsce i godzinę spotkania, wymagane
dokumenty, które mamy dostarczyć, nazwisko rekrutera lub innej osoby,
v  pamiętać do jakich firm wysyłaliśmy dokumenty i o jakie stanowisko się ubiegamy,
v  jeżeli z przyczyn losowych nie możemy stawić się na rozmowę w określonym terminie, wówczas uprzedźmy pracodawcę o braku możliwości stawiennictwa w danym terminie – poprośmy o wskazanie innego terminu.
  
NIE WOLNO SPÓŹNIAĆ SIĘ NA ROZMOWĘ / SPOTKANIE! 

  • Sprawdźmy termin rozmowy i zaplanujmy dzień tak, aby nic nie kolidowało z czasem spotkania.
  •  Sprawdźmy adres spotkania i ustalmy plan dojazdu – określmy odległość, jaką trzeba będzie przebyć, trasę z uwzględnieniem ewentualnych robót drogowych, odległość siedziby firmy od przystanku, możliwości dojazdu (jakimi środkami lokomocji).Jeżeli istnieje taka możliwość, to warto odwiedzić firmę wcześniej w celu sprawdzenia, gdzie się mieści. Pozwala to uniknąć przykrych niespodzianek np.: zły adres, nietypowa numeracja domów itp. 
  • Przygotujmy pieniądze na ewentualną taksówkę.
  • Zaplanujmy czas dojazdu z uwzględnieniem ewentualnych utrudnień tj. korki, opóźnienia komunikacji,trudność ze znalezieniem miejsca do parkowania itp.

 
AUTOPREZENTACJA – to wywieranie pożądanego wrażenia na innych; to umiejętność atrakcyjnego przedstawienia własnej kandydatury, podkreślenia mocnych stron, umiejętnego prezentowania własnych braków i porażek, skutecznego komunikowania się.
Skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej kieruje się zasadą atutu.
---Szerzej, zagadnienie to opisane jest w temacie: „Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej”.---
ZASADA ATUTU – to taki sposób prezentacji własnej osoby, by główny nacisk położony był na mocne strony, zalety, osiągnięcia i umiejętności. W odkryciu mocnych stron pomaga przeprowadzenie tzw. bilansu umiejętności i mocnych stron.

BILANS UMIEJETNOŚCI I MOCNYCH STRON, to zestawienie cech charakteru, wiedzy, kwalifikacji, wyglądu oraz wszystkich innych pozytywnych cech, które charakteryzują daną osobę.
Znajomość siebie, swoich mocnych stron, odgrywa bardzo ważna rolę w wyborze własnej drogi życiowej. Skupienie uwagi na wadach z pominięciem zalet i mocnych stron często utrudnia lub uniemożliwia wywarcie pozytywnego wrażenia na pracodawcy. Zazwyczaj jesteśmy świadomi części swoich zalet, jednak istnieją takie obszary, z których nie zdajemy sobie sprawy. Dzięki przeprowadzeniu takiego bilansu, można lepiej poznać własne pozytywy, a przede wszystkim można uporządkować własną wiedzę na swój temat.
 
OBSZARY, KTÓRE MOŻNA UMIEŚCIĆ W BILANSIE UMIEJETNOŚCI I MOCNYCH STRON:
 
 
 

Prezentacja
Dla zobrazowania metody własnej prezentacji, posłużmy się literaturą przedmiotu, posiłkując się wykładem J. Taylor przedstawionym w książce pt.: „ Jak efektywnie poszukiwać pracy „ Kraków, 2006r.). Otóż zaleca się, by w każdej chwili móc dokonać krótkiej prezentacji na temat obszaru własnych kompetencji zawodowych i obszaru, w którym praca jest poszukiwana. W prezentacji tej powinniśmy zawrzeć wnioski z autoanalizy. Winien to być zwięzły komunikat, a jego treść przekazana w formie zrozumiałej i łatwej do zapamiętania. Podstawowymi elementami takiej prezentacji, oprócz imienia, nazwiska i kontaktu, są następujące dane:

  • ostatnio zajmowane stanowisko lub krótki opis celu funkcjonowania danego stanowiska w firmie, wraz z krótką charakterystyką wcześniejszego zatrudnienia nasze kompetencje kluczowe (np. umiejętności i kwalifikacje,
  • wiedza zawodowa, krótki opis najważniejszych osiągnięć);
  • krótka charakterystyka przyszłego miejsca pracy (charakterystyka branży, stanowiska pracy);
  • uzasadnienie dotyczące tego, jakie korzyści będzie miała pracodawca po zatrudnieniu nas w przedsiębiorstwie.

Taka prezentację dobrze jest przygotować w formie pisemnej, a także na nośnikach elektronicznych przy użyciu powszechnie znanych programów aplikacyjnych oraz zostawić rozmówcy na zakończenie spotkania, dla podkreślenia efektu i znaczenia rozmowy. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwi rozmówcy zapamiętanie rozmowy, ale i zagwarantuje możliwość dostępu do koniecznych informacji, uzyskanych podczas spotkania, co w rezultacie zwielokrotni szansę na wybranie naszej osoby do ewentualnych dalszych etapów procesu kwalifikacyjnego.

 Należy zawsze dążyć do rozmowy z osobą, która uczestniczy w procesie podejmowania decyzji kadrowych! 

Wykorzystywanie  kontaktów osobistych lub informacji z sieci poleceń ustnych nie jest „załatwianiem pracy”. Każdy bowiem aplikant ubiegający się o pracę musi zawsze przekonać pracodawcę o tym, że spełnia kryteria rekrutacyjne, a pracodawca osiągnie swoje cele, zatrudniając go.
 
 

Odpowiedzi

Portret użytkownika Doradca ESIT

Jak sie przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej_ praca.wp.pl

W linku mozna znaleźć wskazówki czego unikać, a na co zwracać uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Kliknij na:
http://praca.wp.pl/title,Rozmowa-kwalifikacyjna-jak-sie-do-niej-przygotowac,wid,14230148,wiadomosc.html?ticaid=1de11

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 3 (Liczba głosów: 2)
Portret użytkownika Doradca ESIT

Sprawdź się na symulacji rozmowy kwalifikacyjnej

Polecam wirtualny symulator na www.pracuj.pl
 Szczegóły w linku:
http://www.pracuj.pl/symulatory-branzowe.htm

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 5 (Liczba głosów: 2)
Portret użytkownika Doradca ESIT

Jak znieść aroganckiego i nieprzygotowanego rekrutera?

 Warto wiedzieć.
 Szczegóły w linku:
http://praca.wp.pl/title,Jak-zniesc-aroganckiego-i-nieprzygotowanego-rekrutera,wid,14446126,wiadomosc.html?ticaid=1e65f

Twoja ocena: Brak
Portret użytkownika teacher1

Jak szukać pierwszej pracy? - praca.wp.pl

 W linku znajdziesz 10 rad dla absolwentów.
http://praca.wp.pl/title,10-rad-dla-absolwentow-jak-szukac-pierwszej-pracy,wid,14467148,wiadomosc.html?ticaid=1e69a
 

Twoja ocena: Brak
Portret użytkownika Doradca ESIT

Wyjazd do pracy za granicę_wyniki badań Work Service

 Poczytaj w linku:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11830023,Jak_daleko_Polacy_sa_gotowi_pojechac_za_praca_.html

Twoja ocena: Brak