Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Inne formy poszukiwania pracy

Portret użytkownika Doradca ESIT

1. „WOLNY STRZELEC” (FREELANCER)
„Wolny strzelec” (freelancer) – to zazwyczaj osoba, która jest specjalistą w uprawianym przez siebie zawodzie, lecz nie pracuje na etacie, to pracownik realizujący projekty na zlecenie. Tego typu forma pracy stała się niezwykle popularna od czasu rozpowszechnienia się Internetu. Dzięki internetowym połączeniom i serwisom freelancerskim możliwości odnalezienia się stron , czyli zleceniodawcy i zleceniobiorcy  ogromne i niezwykle łatwe. To sprawia, że praca w charakterze „wolnego strzelca” staje się obecnie atrakcyjną alternatywą dla zatrudnienia tradycyjnego. Z żalem jednak należy zauważyć, że w Polsce ta forma zatrudnienia dopiero raczkuje, a wciąż dominuje klasyczna forma, z obowiązkiem stawiania się do siedziby pracodawcy lub funkcjonalnego jego oddziału i obowiązkowe spędzanie tam  umownego czasu pracy, bez względu na jej natężenie lub skomplikowanie. Poznawczo zaś, warto wiedzieć, że „freelancer” to metoda powszechna w najbardziej rozwiniętym gospodarczo kraju, jakim są USA, gdzie szacuje się, ze w ten sposób pracuje już 21 % Amerykanów (dane: International Telework Association and Council).
Jakkolwiek istnieje jeszcze bardzo niewiele polskich serwisów freelancerskich., to osoby zainteresowane ta formą pracy możemy odesłać pod takie adresy jak:
 www.freelancers.pl;
 www.aukcje2hire.net;
http://freelance.ms-soft.pl/pl/index.
 
2. WŁASNA STRONA INTERNETOWA
Własna strona internetowa bez wątpienia stanowi atrakcję i dowodzi, że  jej autor w znacznym stopniu panuje nad technologiami internetowymi. Posiadanie własnej strony internetowej powoduje natychmiastową dostępność do materiałów prezentujących walory autora, a także i możliwość uzyskania, jeśli zajdzie taka potrzeba,  wszelkich innych niż publikowane na witrynie informacji, dostępnych na drodze wymiany korespondencji elektronicznej, których użyteczność będzie pomocna w pozyskaniu miejsca pracy. Stąd warto zamieścić w drukowanych dokumentach aplikacyjnych wzmiankę: „Więcej informacji o mnie znaleźć można na mojej stronie internetowej www.jan.aplikant.pl”.
Witrynę internetową można zbudować samemu lub zlecić ją odpowiedniej firmie specjalizującej się w tego rodzaju usługach (jednak koszt takiej usługi zaczyna się od kilkuset złotych). Na szczęście samodzielne sporządzenie nie jest trudne i niskonakładowe (wiele portali internetowych oferuje darmowy dostęp nie tylko do skrzynki pocztowej, ale również przestrzeń na budowę prywatnej strony internetowej).Zdarzają się też darmowe oprogramowania do tworzenia stron internetowych (np. wymienione na stronie: www.thefrecountry.com/webmaster).
 
3.PRACA ZA GRANICĄ
Omawiana wyżej możliwość zdobycia praktyk, a w ich następstwie też i praca za granicą dla niektórych jest ostatecznością, dla innych oczywistością. Bez względu na istniejące, w zależności od stanu emocji , wzajemnie w swej argumentacji znoszące się opinie, zaszczuje się, że za granicami Polski pracuje co najmniej 2 miliony rodaków i liczba ich stale rośnie, podobnie jak rzesza osób poszukujących tam pracy. A zatem ci, którzy zainteresowani są wyjazdem za granicę w celu podjęcia tam pracy mogą odwiedzić wymienione niżej adresy:
www.ams.or.at (Austria);
www.monster.be; www.leforem.be; www.vdab.be (Belgia);
www.jobbank.dk; www.monster.dk; www.af.dk (Dania);
www.jobline.fi; www.mol.fi (Finlandia);
www.anpe.fr; www.monster.fr; www.travail.gouv.fr (Francja);
www.arbeitsamt.de (Niemcy);
www.aetat.no (Norwegia);
www.iefp.pt (Portugalia);
www.labor-ministry.gr (Grecja);
www.monster.es; www.inem.es (Hiszpania);
www.monsterboard.nl (Holandia);
www.jobline.se; www.amv.se (Szwecja);
www.fas.ie; www.irishjobs.ie; www.ireland.com/jobs; www.topjobs.ie (Irlandia);
www.monster.it (Włochy);
www.monster.co.uk; www.employmentservice.gov.uk (Wielka Brytania);
www.federaljobsearch.com; www.jobdirect.com; www.jobweb.com (USA).
 

4. WŁASNE OGŁOSZENIE
I wreszcie warto zatroszczyć się samemu o swą prezentację w prasie lub w mediach elektronicznych, gdyż zapewne nie stać nas będzie na ogłoszenie w radiu czy telewizji, choćby były to nawet stacje lokalne. Ogłoszenie w gazecie , Internecie, na tablicach i słupach ogłoszeń czy nawet na szybie samochodu powinny co do zasady być podobne do ogłoszeń pracodawców. Muszą wiec zawierać informacje o nazwie lub rodzaju  poszukiwanej pracy, wykaz kompetencji oraz środek i prezentację kontaktu z publikującym ogłoszenie. 

Odpowiedzi

Portret użytkownika Doradca ESIT

PIĘĆ sposobów na poszukiwanie PRACY_animacja pracuj.pl

Kliknij na poniższy link:
http://www.youtube.com/watch?v=yWupw-LjSBA

Twoja ocena: Brak
Portret użytkownika Doradca ESIT

Jeśli nie CV, to GRAFFITI

 
Szczegóły w linku:
http://www.praca.pl/poradniki/zmiana-pracy/alternatywne-metody-poszukiwa...
http://www.praca.pl/poradniki/zmiana-pracy/alternatywne-metody-poszukiwa...

Twoja ocena: Brak