Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Doradztwo edukacyjne dla uczniów

Forum Tematy Wpisy Ostatni wpis
Pytania i odpowiedzi dot. problematyki wyższych studiów, w tym m.in. rodzaje studiów wyższych, powody dla których warto podjąć studia wyższe, rekomendacje kierunków kształcenia w ramach studiów wyższych, programy stypendialne, domy studenckie, uczelnie w różnych regionach.
1 5 5 lata 22 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dot. problematyki szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych, w tym m.in. szkolenia i kursy zawodowe, placówki oświatowe i firmy szkoleniowe, formy poświadczania kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń, kształcenie ustawiczne i lifelong learning, programy stażowe i praktyki zawodowe, szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe dofinansowane ze środków EFS.
1 2 6 lata 30 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące skutecznych technik uczenia się i przyswajania wiedzy, w tym m.in. techniki skutecznego przyswajania wiedzy w ramach zdalnej nauki e-learning, techniki samodzielnego uczenia się oraz prowadzenia ćwiczeń, określanie celów i motywacja w uczeniu się.
5 5 8 lata 30 tygodnie temu
przez Doradca ESIT