Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach programu ESIT uczniowie mają dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez wyspecjalizowanych doradców w trybie on-line za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmuje publikowanie treści informacyjno-doradczych, dotyczących możliwości dalszego rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w kierunkach związanych z informatyką oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów w obszarze związanym z ich przyszłym rozwojem zawodowym lub edukacyjnym.

Wszystkie usługi doradcze świadczone są dla uczniów szkół bezpłatnie przez zatrudnionych specjalistów, dzięki dofinansowaniu programu ESIT ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program wsparcia informacyjno-doradczego jest dostępny dla wszystkich uczniów szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych, którzy zarejestrują się w niniejszym serwisie projektu (po zarejestrowaniu się uczeń otrzymuje pełny dostęp do części informacyjno-doradczej serwisu wraz z możliwością zadawania pytań doradcom). Internetowy serwis informacyjno-doradczy programu ESIT posiada także funkcjonalności nowoczesnego serwisu społecznego, umożliwiając uczniom biorącym udział w programie wzajemną komunikację i pomoc informacyjną.

Każdy uczeń zainteresowany skorzystaniem z usług bezpłatnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, powinien przystąpić do programu ESIT, rejestrując się w niniejszym serwisie internetowym otrzymując pełny dostęp do części informacyjno-doradczej serwisu umożliwiającej zadawanie pytań specjalistom (za udział w programie ESIT i realizowane w nim formy wsparcia nie są pobierane żadne opłaty, ponieważ program finansowany jest ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).